VEGTILSYNET (Orgnr. 917928010)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 917928010
Navn/foretaksnavn: VEGTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Uttrågata 38, 5700 VOSS
Forretningskommune: VOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 25-10-2016
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet