KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS) (Orgnr. 918195548)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918195548
Navn/foretaksnavn: KLAGENEMNDSSEKRETARIATET (KNS)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 511 sentrum, 5805 BERGEN
Registrert dato: 15-12-2016
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57593

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet