NAV KONTROLL MEDLEMSKAP OG AVGIFT (Orgnr. 918947000)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 918947000
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL MEDLEMSKAP OG AVGIFT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 64
Forretningsadresse: C. J. Hambros Plass 2A, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6600Etterstad, 0607 OSLO
Registrert dato: 05-05-2017
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57550

Lenker til interne ressurser