NAV ARBEID OG YTELSER RÅDGIVENDE LEGETJENESTE (Orgnr. 919304022)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919304022
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER RÅDGIVENDE LEGETJENESTE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Hagegata 23, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1583, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 17-07-2017
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57551

Lenker til interne ressurser