HØGSKOLEN I INNLANDET OSLO (Orgnr. 919633794)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 919633794
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I INNLANDET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Dronningens gate 16, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 400, 2418 ELVERUM
Registrert dato: 27-09-2017
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet