NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING (Orgnr. 920440754)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920440754
Navn/foretaksnavn: NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Storgata 2A, 1767 HALDEN
Forretningskommune: HALDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-02-2018
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57588

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet