NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN (HELSEKLAGE) (Orgnr. 920646832)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920646832
Navn/foretaksnavn: NASJONALT KLAGEORGAN FOR HELSETJENESTEN (HELSEKLAGE)
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 151
Forretningsadresse: Krinkelkroken 1, 5014 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 230 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 22-03-2018
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.