EVENES LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 920795528)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920795528
Navn/foretaksnavn: EVENES LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, 8536 EVENES
Forretningskommune: EVENES
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 26-04-2018
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.