STATPED NATLAND OPPVEKSTTUN (Orgnr. 920824927)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 920824927
Navn/foretaksnavn: STATPED NATLAND OPPVEKSTTUN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Merkurvegen 30, 5099 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 07-05-2018
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet