STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN (Orgnr. 921018924)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921018924
Navn/foretaksnavn: STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Forusparken 2, 4031 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 225 , Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 18-06-2018
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57676

Lenker til interne ressurser