STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN (Orgnr. 921019238)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921019238
Navn/foretaksnavn: STATENS UNDERSØKELSESKOMMISJON FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Forusparken 2, 4031 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Helse- og omsorgsdepartementetPostboks 8011, 0030 OSLO
Registrert dato: 18-06-2018
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.