FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (Orgnr. 921627009)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627009
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 221
Forretningsadresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57611

Lenker til interne ressurser