FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) OSLO (Orgnr. 921627106)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627106
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Tordenskiolds gate 12, 0160 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57616

Lenker til interne ressurser