FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) HAMAR (Orgnr. 921627149)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627149
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Parkgata 36, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57617

Lenker til interne ressurser