FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) LILLEHAMMER (Orgnr. 921627165)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627165
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) LILLEHAMMER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57618

Lenker til interne ressurser