FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) DRAMMEN (Orgnr. 921627181)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627181
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) DRAMMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Grønland 32, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57619

Lenker til interne ressurser