FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TØNSBERG (Orgnr. 921627246)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627246
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) TØNSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Bygning IStatens parkAnton Jenssens gate 4, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57620

Lenker til interne ressurser