FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) KRISTIANSAND (Orgnr. 921627351)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627351
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) KRISTIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Tordenskjolds gate 65, 4614 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57622

Lenker til interne ressurser