FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) STAVANGER (Orgnr. 921627394)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627394
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57623

Lenker til interne ressurser