FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) BERGEN (Orgnr. 921627432)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627432
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Kaigaten 9, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57624

Lenker til interne ressurser