FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) MOLDE (Orgnr. 921627513)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627513
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Julsundvegen 9, 6412 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57626

Lenker til interne ressurser