FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) STEINKJER (Orgnr. 921627602)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921627602
Navn/foretaksnavn: FYLKESMENNENES FELLESADMINISTRASJON (FMFA) STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 29-10-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
NSD id-nummer: 57627

Lenker til interne ressurser