NAV STAVANGER LAGÅRDSVEIEN (Orgnr. 922223262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922223262
Navn/foretaksnavn: NAV STAVANGER LAGÅRDSVEIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: 3. etgLagårdsveien 46, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-02-2019
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.