NAV ARBEIDSLIVSSENTER TRØNDELAG AVD STJØRDAL (Orgnr. 922428905)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922428905
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSLIVSSENTER TRØNDELAG AVD STJØRDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 12, 7500 STJØRDAL
Forretningskommune: STJØRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 21-03-2019
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.