22. JULI-SENTERET (Orgnr. 922710635)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922710635
Navn/foretaksnavn: 22. JULI-SENTERET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Akersgata 42, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO
Registrert dato: 06-05-2019
Næringskode: 85.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet