22. JULI-SENTERET (Orgnr. 922727457)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922727457
Navn/foretaksnavn: 22. JULI-SENTERET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 17
Forretningsadresse: Akersgata 42, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8129 Dep, 0032 OSLO
Registrert dato: 09-05-2019
Næringskode: 85.599 - Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57759

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet