HØGSKULEN PÅ VESTLANDET ALREK HELSEKLYNGE (Orgnr. 925759856)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 925759856
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET ALREK HELSEKLYNGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Årstadveien 17, 5009 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 08-10-2020
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet