NAV INNLANDET ARBEIDSLIVSSENTER AVD GJØVIK (Orgnr. 925846740)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 925846740
Navn/foretaksnavn: NAV INNLANDET ARBEIDSLIVSSENTER AVD GJØVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Storgata 10, 2815 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 26-10-2020
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.