NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER (Orgnr. 938966397)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 938966397
Navn/foretaksnavn: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 80
Forretningsadresse: Bispegata 11, 7012 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21611

Lenker til interne ressurser