PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN (Orgnr. 940415683)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 940415683
Navn/foretaksnavn: PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Nedre Vollgate 11, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 516 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet