HUSBANKEN (Orgnr. 942114184)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 942114184
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 301
Forretningsadresse: Grønland 53, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1404, 8002 BODØ
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
Sektorkode: 3900 - Statlige låneinstitutter mv.
NSD id-nummer: 9633

Lenker til interne ressurser