STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING (Orgnr. 960885406)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 960885406
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 352
Forretningsadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 191 Økern, 0510 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
Sektorkode: 3900 - Statlige låneinstitutter mv.
NSD id-nummer: 21815

Lenker til interne ressurser