ARKIVVERKET (Orgnr. 961181399)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 961181399
Navn/foretaksnavn: ARKIVVERKET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 324
Forretningsadresse: Sognsveien 221, 0862 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 91.013 - Drift av arkiver
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55009

Lenker til interne ressurser