FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK (Orgnr. 967311014)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 967311014
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 256
Forretningsadresse: Statens husDamsveien 1, 9800 VADSØ
Forretningskommune: VADSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 700, 9815 VADSØ
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57634

Lenker til interne ressurser