UTDANNINGSDIREKTORATET (Orgnr. 970018131)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970018131
Navn/foretaksnavn: UTDANNINGSDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 347
Forretningsadresse: Schweigaards gate 15B, 0191 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56100

Lenker til interne ressurser