NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK (Orgnr. 970145567)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970145567
Navn/foretaksnavn: NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 44
Forretningsadresse: Observatoriegata 1B, 0254 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2764 Solli, 0204 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 91.012 - Drift av fag- og forskningsbiblioteker
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 22616

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet