NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) (Orgnr. 970205039)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970205039
Navn/foretaksnavn: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 652
Forretningsadresse: Middelthuns gate 29, 0368 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56001

Lenker til interne ressurser