UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET (Orgnr. 970422528)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970422528
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 4771
Forretningsadresse: Hansine Hansens veg 18, 9019 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21744

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet