KYSTVERKET VEST (Orgnr. 970552626)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970552626
Navn/foretaksnavn: KYSTVERKET VEST
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 77
Forretningsadresse: Flathauggata 12, 5523 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56716

Lenker til interne ressurser