NORD UNIVERSITET (Orgnr. 970940243)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970940243
Navn/foretaksnavn: NORD UNIVERSITET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 2920
Forretningsadresse: Universitetsalléen 11, 8026 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1490, 8049 BODØ
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57395

Lenker til interne ressurser