FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT (Orgnr. 970963340)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 970963340
Navn/foretaksnavn: FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 801
Forretningsadresse: Instituttveien 20, 2007 KJELLER
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 25, 2027 KJELLER
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 5601

Lenker til interne ressurser