NORSK POLARINSTITUTT (Orgnr. 971022264)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971022264
Navn/foretaksnavn: NORSK POLARINSTITUTT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 204
Forretningsadresse: FramsenteretHjalmar Johansens gate 14, 9007 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: FramsenteretPostboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 2610

Lenker til interne ressurser