UNIVERSITETET I OSLO (Orgnr. 971035854)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971035854
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I OSLO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 9165
Forretningsadresse: Problemveien 7, 0371 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1072 Blindern, 0316 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21612

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet