STATENS KARTVERK (Orgnr. 971040238)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971040238
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 874
Forretningsadresse: Kartverksveien 21, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55820

Lenker til interne ressurser