FISKERIDIREKTORATET (Orgnr. 971203420)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971203420
Navn/foretaksnavn: FISKERIDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 219
Forretningsadresse: Strandgaten 229, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55200

Lenker til interne ressurser