METEOROLOGISK INSTITUTT (Orgnr. 971274042)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971274042
Navn/foretaksnavn: METEOROLOGISK INSTITUTT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 524
Forretningsadresse: Henrik Mohns plass 1, 0371 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 43 Blindern, 0313 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55410

Lenker til interne ressurser