DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (Orgnr. 971277882)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971277882
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 324
Forretningsadresse: Bygdøy allé 2, 0257 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1303 Vika, 0112 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.210 - Utenrikssaker
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 4802

Lenker til interne ressurser