FARTØYKONTORET (Orgnr. 971315601)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971315601
Navn/foretaksnavn: FARTØYKONTORET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 100
Forretningsadresse: Trondenes Fort, 9404 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 16, 9481 HARSTAD
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet