HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (Orgnr. 971349077)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971349077
Navn/foretaksnavn: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1165
Forretningsadresse: Nordnesgaten 50, 5005 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1870 Nordnes, 5817 BERGEN
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 6621

Lenker til interne ressurser