NAV INTERNASJONALT (Orgnr. 971524553)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971524553
Navn/foretaksnavn: NAV INTERNASJONALT
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Hagegata 23, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8138 DEP, 0033 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56897

Lenker til interne ressurser